Pogrzeb świecki a wyznaniowy - różnice

pogrzeb w kościeleŚmierć zawsze wiąże się z silnymi i trudnymi emocjami, niezależnie od tego, czy odchodzi członek rodziny, czy ukochany przyjaciel. Pogrzeb jest przyjętym w tradycji sposobem ostatniego pożegnania zmarłego i uczczenia jego pamięci. W Polsce dominującą formą pochówku jest pogrzeb wyznaniowy, choć w ostatnich latach da się zauważyć rosnącą tendencję do organizowania ceremonii świeckich. Przez pogrzeb świecki należy rozumieć rodzaj ceremonii pogrzebowej, która pozbawiona jest odwołań do jakiejkolwiek religii, a wszelkie podejmowane w trakcie jej trwania czynności cechuje neutralność światopoglądowa.

Co wyróżnia pogrzeb świecki?

Pogrzeby świeckie zazwyczaj odbywają się na cmentarzach komunalnych, a w ich przygotowaniu pomaga zakład pogrzebowy. Najważniejszą różnicą pomiędzy pochówkiem świeckim a wyznaniowym jest osoba prowadząca ceremonię – pogrzebowi świeckiemu przewodniczy mistrz ceremonii. Od lat zajmujemy się organizacją pogrzebów w Piastowie, wiemy więc, że funkcja ta wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Mistrz ceremonii opracowuje scenariusz pogrzebu, najczęściej wygłasza także mowę pożegnalną, której treść przygotowuje w oparciu o wspomnienia bliskich zmarłego, oraz czuwa nad właściwym przebiegiem pochówku.

Co warto wiedzieć o organizacji świeckiego pogrzebu?

Nie istnieją sztywne zasady, których należy przestrzegać podczas planowania świeckiej ceremonii. W czasie jej trwania członkowie rodziny zmarłego oraz znajomi mogą zabrać głos, pożegnaniu może również towarzyszyć projekcja wideo lub pokaz slajdów. Oprawa muzyczna może obejmować dowolne utwory, których nastrój odpowiada powadze wydarzenia lub które były szczególnie ważne dla zmarłego. Ze względu na brak mszy świętej, pożegnanie o charakterze świeckim trwa znacznie krócej niż typowy pogrzeb wyznaniowy.