Pochówek z kremacją - jak przebiega?

Decyzja o kremacji powinna zostać podjęta przez osobę zmarłą za życia lub przez jej najbliższą rodzinę. Istotne jest poinformowanie bliskich o swojej decyzji oraz ewentualne spisanie testamentu lub specjalnej deklaracji w tej kwestii. Uprzednie ustalenie wszystkich niezbędnych formalności pozwoli uniknąć trudnych i stresujących sytuacji dla rodziny w momencie organizacji pogrzebu.

 

Proces kremacji

Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zgody na kremację zwłoki zostają przekazane do zakładu kremacyjnego. Tutaj wykorzystuje się specjalne piece krematoryjne. Zasada działania opiera się na powolnym spalaniu zwłok w bardzo wysokich temperaturach sięgających nawet 1000 stopni Celsjusza.

pochówek z urną

Przed umieszczeniem zwłok w piecu, trumna kremacyjna jest otwierana dla sprawdzenia tożsamości zmarłego oraz ewentualnego usunięcia wszelkich przedmiotów, które mogą być niebezpieczne w procesie kremacji (np. zegarki, biżuteria). Następnie zwłoki zostają umieszczone w piecu kremacyjnym, gdzie poddane są procesowi spopielania trwającemu około 2 godzin.

 

Obrządki pogrzebowe i urna

Pogrzeb z kremacją może mieć różne formy obrządków pogrzebowych. W przypadku osób wyznaniowych najpierw odbywa się msza święta żałobna, po czym następuje proces kremacji. Urna z prochami zmarłego może zostać pochowana na cmentarzu w grobie rodzinnym lub indywidualnym, a także umieszczona w specjalnych miejscach przeznaczonych na urny (np. kolumbariach).

W Polsce istnieje również możliwość przekazania prochów rodziny do przechowania w domu lub rozsypania w miejscach szczególnych dla zmarłego – jednakże należy pamiętać, że to drugie rozwiązanie może być ograniczone przez przepisy lokalne.

Galeria

Galeria