Nekrolog a klepsydra - dlaczego nie należy mylić tych pojęć?

NekrologZarówno nekrolog, jak i klepsydra stanowią formę zawiadomienia o śmierci bliskiej osoby, zawierającą podstawowe informacje o zmarłym, a także datę i miejsce pogrzebu. Różnica polega na sposobie upubliczniania tych wiadomości. Podczas gdy nekrologi zamieszcza się w prasie, klepsydry przeznaczone są do wywieszania w miejscach publicznych: w domu zmarłego, na słupach ogłoszeniowych, tablicach lub specjalnych miejscach na cmentarzu. Sprawdź w naszym wpisie, dlaczego nie należy mylić obydwu pojęć. 

Nekrolog, czyli nieboszczyk i …słowo

Słowo nekrolog pochodzi z języka greckiego, a dokładniej z połączenia dwóch słów: nekros, czyli nieboszczyk oraz logos, czyli słowo. Jego współczesna forma ma źródło w średniowiecznym gatunku nekrologium, czyli w spisach zmarłych, sporządzanych według porządku kalendarzowego. Te z kolei powstały na bazie spisów, zapisywanych od VII wieku na marginesach kalendarzy, sakramentarzy i martyrologiów. W Polsce nekrologi zyskały szczególną popularność w drugiej połowie XIX wieku, kiedy zaczęto odnotowywać szersze zjawisko kulturowe, polegające na estetyzacji grobów, stawianiu posągów aniołów i popiersi zmarłych. Pierwsze nekrologi, łączące funkcję informacyjną z biograficzną, pojawiły się w prasie 1810 roku.

Współczesny nekrolog informuje o zgonie konkretnej osoby, a także wskazuje miejsce i czas uroczystości pogrzebu. Może zawierać religijne elementy graficzne oraz ozdobne, takie jak czarna ramka otaczająca tekst, czarne liście palmowe, krzyż, ozdobne liternictwo, a także wyrazy współczucia dla bliskich, krótką wzmiankę opisującą zmarłego i okoliczności jego śmierci. Mianem nekrologu określa się również dłuższy artykuł prasowy, audycję radiową i program telewizyjny.

Czym różni się klepsydra od nekrologu?

Klepsydra zawiera te same informacje, co nekrolog, jednak w przeciwieństwie do niego, jest ona rozwieszana w miejscach publicznych, na przykład na ścianach domu zmarłego, na słupach ogłoszeniowych, w przedsionkach świątyń oraz w miejscach, w których zmarły często przebywał jako osoba publiczna, na przykład na uczelni, na której był profesorem oraz w zakładzie pracy. Klepsydry rozwiesza się tak, aby jak najwięcej osób mogło ją zobaczyć i dowiedzieć się o śmierci danej osoby. Mianem klepsydry określić można również prasową informację lokalną, a także informację opublikowaną w Internecie. Jej nazwa wywodzi się od narzędzia, odmierzającego czas, którego rysunek umieszczano na kartkach pogrzebowych, na których informowano o śmierci danej osoby.

Nasz zakład pogrzebowy zajmuje się formułowaniem klepsydr oraz nekrologów, zgodnie z życzeniami i wytycznymi rodziny zmarłego.