Kwestie formalne przed pogrzebem

wienceChociaż śmierć członka rodziny jest bardzo trudnym doświadczeniem, wydarzenie to wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności, dzięki którym możliwa będzie organizacja pochówku. Tylko po uzyskaniu odpowiednich dokumentów zakład pogrzebowy będzie mógł rozpocząć procedurę prowadzącą do pochowania osoby zmarłej. O czym należy pamiętać?

Karta zgonu

W pierwszej kolejności o śmierci danej osoby należy poinformować lekarza rodzinnego, który zobowiązany jest do wystawieniu karty zgonu. Dokument ten może również wypisać lekarz oddziałowy w placówce medycznej bądź lekarz pogotowia ratunkowego. Dopiero na podstawie karty zgonu nasz zakład pogrzebowy w Brwinowie może dokonać eksportacji ciała zmarłego do chłodni, a następnie zainicjować przygotowanie do pochówku i przeprowadzić sam pogrzeb.

Akt zgonu

W oparciu o kartę zgonu Urząd Stanu Cywilnego (właściwy dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć) przygotowuje akt zgonu. Bliscy zmarłego mają trzy dni na dokonanie zgłoszenia, a jeśli przyczyną śmierci była choroba zakaźna, należy zrobić to w ciągu jednej doby. W USC trzeba również złożyć wniosek o wydanie skróconego aktu zgonu, który będzie potrzebny do dopełnienia kolejnych formalności – uzyskania zasiłku pogrzebowego, rozpoczęcia postępowania spadkowego oraz wypłaty ubezpieczenia z polisy na życie.

Zasiłek pogrzebowy

Osoba, która poniosła koszty przeprowadzenia pogrzebu, może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy przyznawany przez ZUS. Do wniosku o jego wypłatę należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu oraz oryginały rachunków związanych z pochówkiem. Jeśli o otrzymanie zasiłku stara się członek rodziny zmarłego, musi przedstawić on również dokumenty poświadczające pokrewieństwo. Wniosek można złożyć w ciągu roku od daty śmierci, a jego aktualna wysokość to 4 tys. zł.