Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

ZasiłekŚmierć bliskiej osoby to trudne i bolesne przeżycie, szczególnie gdy przychodzi niespodziewanie. Wiąże się ono z przygotowaniem uroczystości i pochówku. Należy zorganizować mszę i transport, a także wybrać trumnę lub zlecić usługę kremacji. Każda z tych usług wiąże się z kosztami. Sumarycznie mogą one wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Nie każdy jest na to gotowy, szczególnie gdy bliska osoba odejdzie w niespodziewanym momencie. Niezależnie od oszczędności, które posiadamy, warto złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to pieniądze, które mają zrekompensować koszty związane z pogrzebem. Otrzymuje się go w ramach ZUS lub KRUS. Jego kwota ustalana jest z góry, więc jeśli wydatki związane z pochówkiem będą wyższe niż jego wysokość, kwota nie zostanie wyrównana. Warto wiedzieć, że można go złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu, a wypłacony zostaje w ciągu 30 dni kalendarzowych. Kwota zasiłku zwykle wynosi 4000 zł (wyjątkiem może być złożenie wniosku przez innego uprawnionego niż rodzina, na przykład pracodawcę lub DPS – wówczas kwota zasiłku wyniesie tyle, ile będzie kosztował pochówek, na przykład 3000 zł). Dzięki takiej pomocy możliwe jest opłacenie kosztów związanych z kremacją zwłok, zakupem trumny czy transportem zmarłego. 

Kto może go dostać?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje z tytułu ubezpieczenia rentowego. Dotyczy osób zmarłych, które podlegały ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu, pobierały je albo w dniu śmierci spełniały warunki do ich uzyskania. Mogła to być również osoba będąca członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej jedno z tych świadczeń. Zasiłek wypłacany jest również w przypadku, gdy zmarły pobierał zasiłek chorobowy albo macierzyński.

O zasiłek może ubiegać się osoba, która pokryła koszty pogrzebu i tym samym złożyła wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co ciekawe, może się o niego starać nie tylko osoba z najbliższej rodziny, ale również pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy osoba prawna kościoła. Organizacja pogrzebu często jest nagłym i nieplanowanym wydatkiem. Warto pamiętać, że można zwrócić się o pomoc finansową do odpowiedniej instytucji, co odciąży nas finansowo, a tym samym pomoże w spokoju oddać się zadumie i wspomnieniom o bliskiej osobie.