Kim jest tzw. mistrz ceremonii?

KwiatyŚmierć to wydarzenie wstrząsające dla całej rodziny, przyjaciół czy bliskich znajomych osoby zmarłej. Każdemu z nich zależy na odprawieniu godnej ostatniej drogi zmarłego. W przypadku katolików uroczystości przewodniczy kapłan, natomiast w przypadku osób niewierzących jest to zazwyczaj Mistrz Świeckiej Ceremonii Pogrzebowej.

Kim jest Mistrz Świeckiej Ceremonii Pogrzebowej?

W Polsce dopuszczone są pochówki w obrządku katolickim oraz świeckim. W przypadku ostatniego z nich osobą pełniącą rolę przewodnią podczas uroczystości jest Mistrz Ceremonii. W wielu domach pogrzebowych usługa ta jest dostępna na życzenie bliskich zmarłego. Mistrz Ceremonii to osoba przygotowana do przewodniczenia uroczystościom o charakterze publicznym. Najczęściej, która ukończyła specjalny kurs i należy do Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Mistrzem Świeckiej Ceremonii Pogrzebowej może być zarówno kobieta jak i mężczyzna o ściśle określonych cechach charakteru, wysoko rozwiniętej kulturze osobistej oraz przygotowaniu psychologicznemu.

Cechy Mistrza Ceremonii

Rola Mistrza Ceremonii podczas pochówku świeckiego lub humanistycznego jest niezwykle istotna. Przewodniczy on ostatniej drodze zmarłego. Prowadzi uroczystość zgodnie z wypracowanymi standardami oraz często stanowi oparcie dla rodziny i bliskich osoby zmarłej. Z tego względu Mistrz Ceremonii powinien posiadać cechy, które pozwolą mu spełnić swoją rolę w sposób wzorowy. Przede wszystkim osoba pełniąca rolę mistrza powinna być empatyczna, opanowana, odporna na stres, punktualna oraz charakteryzować się wysoką kulturą osobistą. Mistrz Ceremonii powinien posiadać też dobrą dykcję, umiejętność sprawnego formułowania myśli, powoływania się na liczne cytaty związane z charakterem uroczystości oraz szybkiego reagowania w sytuacjach stresowych. Warto podkreślić, że każda uroczystość pogrzebowa jest inna i choć wcześniej Mistrz ustala z rodziną jak będzie ona przebiegać, w wielu przypadkach zmiany bywają zaskakujące. Musimy pamiętać, że pogrzeb to ogromne emocje, których nie da się przewidzieć. Mistrz Ceremonii powinien być też dobrym mówcą, a mowa wygłaszana podczas uroczystości interesująca, emocjonalna i przede wszystkim odnosząca się bezpośrednio do cech osoby zmarłej.

Ubiór Mistrza Ceremonii

Powszechnie przyjęło się, że Mistrz Ceremonii prowadzi uroczystość pogrzebową w todze lub eleganckim stroju formalnym, który oddaje powagę wydarzenia. Najczęściej wybierane są stylizacje czarne lub szare z białymi dodatkami. Podczas spotkania z rodziną zmarłego w domu pogrzebowym, Mistrz przedstawia najczęściej kilka strojów do wyboru, a ostateczna decyzja należy do rodziny zmarłego.