Kiedy przysługuje pogrzebowy urlop okolicznościowy?

kwiaty na grobieUrlop okolicznościowy to dni wolne, które można wykorzystać w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności. Szczegóły związane z tymi dniami urlopowymi są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej. Okolicznościowe dni wolne przysługują w sytuacjach powiązanych z pracownikiem lub z najbliższymi mu osobami. Dni takie przysługują z okazji ślubu, urodzenia dziecka oraz śmierci członka rodziny.

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje rodzinie zmarłego?

Liczba dni, które przysługują z powodu śmierci bliskiej osoby, powiązana jest ze stopniem pokrewieństwa. Możliwe jest uzyskanie dwóch lub jednego dnia wolnego. Dwa dni wolne przysługują w przypadku śmierci dziecka, małżonka, ojca, matki, macochy lub ojczyma. Jeden dzień przysługuje po śmierci brata, siostry, teścia, teściowej, dziadka lub babci. Jeden dzień wolnego można otrzymać również w przypadku śmierci osoby, która była pod bezpośrednią opieką pracownika, lub była przez niego utrzymywana.

Dzień wolnego po śmierci teścia lub teściowej obowiązuje również w przypadku, gdy zgon nastąpi po rozwodzie.
Urlop niewykorzystany przepada wraz z końcem roku. W danym roku możliwe jest wybranie jednego do dwóch dni w konsekwencji zdarzenia losowego takiego jak pogrzeb.

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać urlop pogrzebowy?

Urlop okolicznościowy nie jest udzielany automatycznie. Aby go uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku przez pracownika. Należy udowodnić, że zgon osoby bliskiej faktycznie miał miejsce. W tym celu najlepiej przedstawić akt zgonu. Ma to na celu uniknięcie sytuacji wyłudzania dni wolnych z powodu śmierci osób, które w rzeczywistości nie umarły. Akt zgonu może być przedstawiony po odebraniu dnia wolnego.
Przysługujące dwa dni wolne można rozdzielić, nie trzeba brać ich dzień po dniu. Przepisy nie regulują również maksymalnego czasu, w którym urlop musi zostać wykorzystany. Przyjmuje się, że wolne należy wybrać w dniu pogrzebu, w dniu śmierci, czy aby załatwić sprawy urzędowe związane ze zgonem.