Kiedy dokonuje się ekshumacji zwłok?

trumnyCiało osoby zmarłej złożone do grobu powinno być traktowane ze szczególnym szacunkiem i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju. Zazwyczaj oznacza to, że szczątki pozostają w miejscu, w którym zostały pierwotnie zakopane. Niekiedy dokonywana jest jednak tzw. ekshumacja zwłok. Kiedy można ją przeprowadzić? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Kiedy można dokonać ekshumacji zwłok?

Mówiąc najprościej ekshumacja zwłok może zostać wykonana, jeśli potrzebne jest przeniesienie zwłok w inne miejsce albo jeśli konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, mających związek z prowadzoną sprawą.

Mówiąc bardziej szczegółowo ekshumacja może być dokonana:

  • na uzasadnianą prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok (zazwyczaj rodziny zmarłego), jednak za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  • na zlecenie właściwego państwowego inspektora sanitarnego (w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel),
  • na bazie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia grobu (decyzja ta wydawana jest na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).

Ekshumacja – o czym pamiętać?

Niezależnie od tego z jakiego powodu wykonywana jest ekshumacja, ważne jest dbanie o przeprowadzenie jej zgodnie z zasadami zapisanymi w polskim prawie. Najważniejsze informacje dotyczące tego procesu możemy znaleźć m.in. w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, a także Rozporządzeniu z dnia 23 marca 2011 r. Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków.

Jedną z głównych zasad jest postępowanie zgodnie z zaleceniami inspektoratu sanitarnego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób, które zmarły na chorobę zakaźną.