Jakie formalności może zorganizować zakład pogrzebowy w imieniu klienta?

kopertaKontakt z urzędami w imieniu rodziny zmarłego

Jednym z najważniejszych obowiązków po śmierci bliskiej osoby jest zgłoszenie zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) w celu uzyskania aktu zgonu. Zakład pogrzebowy może załatwić tę formalność w imieniu rodziny zmarłego, przedłożyć oryginały niezbędnych dokumentów (np. karta zgonu) oraz odebrać akt zgonu.

Aby przeprowadzić ceremonię pogrzebową, rodzina zmarłego musi uzyskać zgodę na pochówek od odpowiednich władz (np. kierownika cmentarza). Zakład pogrzebowy może pomóc w uzyskaniu tej zgody, ustaleniu terminu pogrzebu oraz wyborze miejsca pochówku na cmentarzu.

Jeśli zmarły był ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zakład pogrzebowy może zgłosić zgon tej osoby w imieniu rodziny. To ważne, ponieważ prowadzi do przeniesienia ewentualnych świadczeń finansowych (np. emerytury lub renty) na uprawnionych członków rodziny.

W Polsce osoby uprawnione mogą ubiegać się o świadczenie pogrzebowe, które ma na celu pokrycie kosztów związanych z ceremonią. Zakład pogrzebowy może pomóc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o świadczenie pogrzebowe oraz doradzić, jakie dokumenty są niezbędne dla jego uzyskania.

W przypadku, gdy zmarły posiadał polisę ubezpieczenia na życie, zakład pogrzebowy może pomóc rodzinie w kontaktach z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do realizacji polisy.

Współpraca z duchowieństwem

Zakład pogrzebowy może również skontaktować się z duchowieństwem, aby omówić szczegóły ceremonii pogrzebowej, takie jak czytania biblijne, muzyka czy modlitwy. W ten sposób rodzina nie musi osobiście załatwiać wszystkich formalności związanych z ceremonią religijną.