Jakich formalności należy dopełnić po śmierci bliskiej osoby?

stopyPo śmierci bliskiej osoby trzeba się zmierzyć nie tylko ze smutkiem i rozłąką, ale również urzędami. Konieczne jest dopełnienie kilku kwestii formalnych i zgromadzenie niezbędnych dokumentów.

Karta zgonu

W przypadku śmierci w szpitalu karta zgonu wystawiona jest automatycznie przez lekarza. Jeśli jednak zgon nastąpił w domu lub innych okolicznościach, należy wezwać lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia ratunkowego. Po stwierdzeniu zgonu lekarz wystawia kartę zgonu. Dokument ten upoważnia dom pogrzebowy do odebrania ciała i zorganizowania transportu do chłodni. Bliscy zmarłego powinni udać się wraz z kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie na tej podstawie wystawiany jest akt zgonu.

Akt zgonu

Jak już zostało wspomniane, na podstawie karty zgonu wystawiony jest akt zgonu, co ma miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca, gdzie nastąpiła śmierć. Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od jego nastąpienia. Wyjątkiem jest śmierć z powodu choroby zakaźnej — wówczas takiego zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia śmierci zobligowani są:

  • małżonek, dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni,
  • osoby mieszkające w lokalu, w którym zgon nastąpił,
  • osoby, które były obecne przy śmierci lub zauważyły osobę zmarłą,
  • administrator budynku, w którym zgon nastąpił.

W przypadku śmierci w szpitalu, domu opieki, hospicjum, to placówka dokonuje stosownego zgłoszenia.

Zgłaszając się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu, należy przygotować (oprócz karty zgonu) następujące dokumenty:

  • dowód osobisty zmarłego, a w przypadku jego braku oświadczenie zawierające dane zmarłego,
  • w przypadku dzieci odpis aktu urodzenia.

Organizacja pogrzebu

Jeśli skontaktujesz się z Domem Pogrzebowym Szadkowski, zajmiemy się wszystkimi kwestiami związanymi z organizacją pogrzebu. Wystarczy, że podczas rozmowy z naszymi pracownikami przedstawisz swoje wytyczne i oczekiwania dotyczące m.in. daty pogrzebu, trumny lub urny, miejsca pochówku oraz oprawy ceremonii. Zajmiemy się zarówno transportem zmarłego, jak i wszelkimi przygotowaniami do pochówku i ceremonii pogrzebowej. Pomożemy ci też w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji koniecznej do uzyskania zasiłku pogrzebowego, a także dopełnieniu spraw urzędowych.

Zasiłek pogrzebowy

Można ubiegać się o niego samodzielnie, ale — jak już zostało wspomniane — dom pogrzebowy może zająć się tym za ciebie na podstawie stosownych upoważnień.

Renta po osobie zmarłej

Jeśli osobie zmarłej przysługiwała renta, świadczenie to należy się też rodzinie — żonie, dzieciom, rodzicom. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na zamieszkanie osoby wnioskujące.

Urlop okolicznościowy

W przypadku śmierci bliskiej osoby przysługuje urlop okolicznościowy. Można go wykorzystać na załatwienie formalności i organizację pochówku. 2 dni urlopowe przysługują w przypadku śmierci małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma, macochy. 1 dzień urlopowy przysługuje w przypadku śmierci babci lub dziadka, rodzeństwa lub innej osoby, która pozostawała na naszym utrzymaniu.