Jaką rolę w ceremonii pogrzebowej pełni ksiądz?

PogrzebOrganizacja pogrzebu wiąże się m.in. z wyborem pomiędzy ceremonią świecką i wyznaniową. Prowadzeniem tej pierwszej zajmuje się mistrz ceremonii, tej drugiej zaś – kapłan. Z tego względu oba warianty różnią się między sobą w szczegółach. Dziś wyjaśnimy, na czym polega rola księdza w ceremonii wyznaniowej.

Obowiązki księdza podczas pogrzebu

Jeżeli bliscy zmarłego zdecydowali się na pogrzeb katolicki, zazwyczaj jest on przeprowadzany w parafii, do której należała zmarła osoba. Oznacza to, że rodzina zmarłego w zasadzie nie będzie mieć wyboru odnośnie osoby kapłana, który po prostu zostanie wybrany spośród pełniących obowiązki w danej parafii.

Zajmujący się organizacją pochówku bliscy zmarłego muszą skontaktować się z księdzem w sprawie ustalenia szczegółów ceremonii – określonych usług wchodzących w jej zakres oraz jej ogólnego planu. Należy jednak pamiętać, że pogrzeb katolicki musi być poprowadzony zgodnie z odgórnymi wytycznymi obowiązującymi na mocy nakazu Stolicy Apostolskiej. W odróżnieniu od obrzędu świeckiego bliscy zmarłej osoby nie będą więc mogli np. dodawać własnych elementów czy w znaczny sposób modyfikować ty już istniejących.

W odróżnieniu od ceremonii świeckiej, usługi pogrzebowe w obrządku katolickim poprzedzone są odprawieniem mszy żałobnej w kościele lub kaplicy na cmentarzu. Podczas nabożeństwa urna lub trumna wystawiona jest na podwyższeniu przed ołtarzem. Kapłan rozpoczyna od powitania i pocieszenia zgromadzonych w kościele bliskich zmarłej osoby. Po liturgii następuje przyjęcie eucharystii, polecenie zmarłego Bogu i poświęcenie trumny, która następnie zostaje zabrana na miejsce pochówku. Niezależnie od tego, czy żałobnicy formują pieszą procesję, czy kondukt pojazdów, kapłan zawsze podąża na ich czele.

Po dotarciu na cmentarz żałobnicy modlą się – również pod wodzą księdza. Choć nie jest to konieczne, kapłan może też wygłosić krótką mowę pogrzebową. Następnie trumna lub urna zostaje złożona do grobu.

Oprócz pełnienia formalnych obowiązków ksiądz stanowi też wsparcie duchowe dla żałobników – jest to szczególnie widoczne w niewielkich parafiach, gdzie kapłani zazwyczaj dobrze znają swoich wiernych i nieraz pozostają w zażyłych stosunkach z poszczególnymi rodzinami.