Jak zorganizować transport zwłok z zagranicy?

TrumnaTransport zwłok z zagranicy to proces, który wymaga od rodziny zmarłego załatwienia wielu formalności, a także znajomości procedur i przepisów obowiązujących w kraju, w którym doszło do zgonu. Warto zaznaczyć, że sprowadzenie ciała bliskiego z zagranicy nie jest zadaniem łatwym ani tanim.

Współpraca z przedsiębiorstwem pogrzebowym i konsulatem

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć po otrzymaniu informacji o śmierci bliskiej osoby za granicą, jest skontaktowanie się z polskim konsulatem w kraju, w którym zmarły przebywał. Konsulat pomoże zgłębić lokalne przepisy dotyczące transportu zwłok oraz wskaże niezbędne dokumenty do zebrania.

Następnie warto nawiązać współpracę z przedsiębiorstwem pogrzebowym, które posiada doświadczenie w organizacji transportów zwłok międzynarodowych. Przedsiębiorstwo takie pomoże rodzicom w załatwieniu wszelkich formalności oraz w organizacji samego przewozu.

Zebranie niezbędnych dokumentów

Transport zmarłych z zagranicy wymaga zebrania odpowiedniej dokumentacji, która pozwoli na przekroczenie granic. Niezbędne dokumenty to między innymi akt zgonu, zaświadczenie o przyczynie śmierci czy stosowne zaświadczenia lekarskie. Ponadto konieczne jest uzyskanie zgody na transport zwłok od lokalnych władz oraz tłumaczenie potrzebnych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie formalności związane z dokumentacją transportu zwłok powinno być koordynowane przez wybrane przedsiębiorstwo pogrzebowe i konsulat. 

Przygotowanie ciała do transportu

Zwłoki muszą być przygotowane do transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Najważniejszym elementem tego procesu jest szczelne zamknięcie ciała w metalowej trumnie, która zostanie umieszczona w specjalnym opakowaniu transportowym, aby zapewnić bezpieczny przewóz. Przed zamknięciem trumny konieczne jest także wykonanie zabiegu konserwacji zwłok, który zabezpieczy je przed rozkładem podczas podróży.