Jak zorganizować pogrzeb dziecka nienarodzonego?

Aniołek z kamieniaOrganizacja pogrzebu dziecka nienarodzonego może być jednym z najtrudniejszych wydarzeń w życiu rodziców, którzy stracili swoje maleństwo przed jego narodzinami. W takim przypadku ważne jest, aby wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki rodziców oraz jakie kroki należy podjąć w celu organizacji pochówku. W Polsce istnieją przepisy prawne dotyczące organizacji pogrzebu dzieci nienarodzonych, które pomogą rodzicom w tym trudnym czasie.

Prawo do godnego pochówku

W Polsce prawo do godnego pochówku przysługuje każdemu dziecku nienarodzonemu, które zmarło przed porodem lub w czasie porodu. To oznacza, że rodzice mają prawo do zorganizowania pogrzebu dla swojego dziecka, niezależnie od tego, w jakim stadium ciąży doszło do utraty. Warto pamiętać, że w przypadku poronienia przed 22. tygodniem ciąży organizacja pogrzebu nie jest obowiązkowa, ale możliwa.

W Polsce istnieją specjalne kwatera dla dzieci nienarodzonych na cmentarzach komunalnych. Warto zwrócić się do lokalnej administracji cmentarza, aby uzyskać informacje na temat dostępnych miejsc.

Zgłoszenie zgonu i uzyskanie aktu zgonu

Aby zorganizować pogrzeb dziecka nienarodzonego, rodzice muszą zgłosić zgon dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po zgłoszeniu zgonu rodzice otrzymają akt zgonu, który będzie potrzebny do dalszych formalności.

Następnym krokiem jest skontaktowanie się z zakładem pogrzebowym, który pomoże w organizacji pogrzebu. Zakład pogrzebowy może pomóc w wyborze trumny lub urny, przygotowaniu nekrologu, a także w kontaktach z kapelanem lub innym duchownym, który będzie prowadził ceremonię pogrzebową. 

Ceremonia pogrzebowa

Ceremonia pogrzebowa dziecka nienarodzonego może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i przekonań rodziców. Warto zastanowić się, czy chcemy, aby ceremonia miała charakter religijny czy świecki. W przypadku ceremonii religijnej można zwrócić się do kapelana szpitala lub innego duchownego, który pomoże w przygotowaniu odpowiedniej liturgii. W przypadku ceremonii świeckiej rodzice mogą samodzielnie opracować scenariusz uroczystości, który odzwierciedli ich uczucia i sposób postrzegania straty.