Jak wygląda pogrzeb w obrządku świeckim?

PogrzebBez księdza, bez symboli religijnych czy religijnej ceremonii. Pogrzeb w obrządku świeckim wygląda zdecydowanie inaczej niż tradycyjny pochówek wyznaniowy. Obecnie decyduje się na niego coraz więcej osób, dlatego w tym wpisie wyjaśnimy, jak może wyglądać pogrzeb w obrządku świeckim.

Pogrzeb świecki bez ustalonego przebiegu?

Tradycyjne pogrzeby wyznaniowe mają określoną formułę i przebieg. Tymczasem w przypadku pogrzebów świeckich nie obowiązują odgórnie ustalone zasady co do kolejnych etapów ostatniego pożegnania zmarłego. Cechuje je wprawdzie duża dowolność, jednak cała ceremonia zazwyczaj trwa zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem. Nad jego przygotowaniem czuwa najbliższa rodzina, które niejednokrotnie realizuje wolę zmarłego, np. zawartą w testamencie. A nawet jeśli zmarły nie pozostawił za życia wytycznych co do swojego pochówku, zazwyczaj bliscy starają się, aby przebieg pogrzebu był jak najbardziej zbliżony do jego charakteru czy preferencji. Nasz Dom Pogrzebowy podczas organizacji pogrzebów świeckich zawsze stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, zapewniając kompleksowe wsparcie zarówno na etapie przygotowań, jak i przebiegu ceremonii. 

Ciało, podobnie jak w przypadku pogrzebów wyznaniowych, wystawiane jest w miejscu, gdzie gromadzą się żałobnicy. Najczęściej jest to specjalna kaplica w domu pogrzebowym. Rodzina, przyjaciele i znajomi żegnają się ze zmarłym w spokojnej, intymnej atmosferze. Jest to również czas, kiedy najbliżsi mogą powiedzieć kilka słów o zmarłym do zgromadzonych osób. Jeśli zmarły pozostawił list pożegnalny, to najlepszy moment na odczytanie go. Mowę pożegnalną może wygłosić również Mistrz Ceremonii, który przygotowuje tekst na podstawie wcześniejszych rozmów z bliskimi zmarłego.

Trzeba przy tym ponownie podkreślić, że kształt ceremonii świeckiej oraz jej przebieg zawsze zależy od osób organizujących pogrzeb. Uroczystość może uświetnić muzyka, pokaz slajdów, a nawet krótki film o zmarłym. Wszystkie przygotowywane materiały muszą jednak być dostosowane do powagi sytuacji.

Po ceremonii ostatniego pożegnania odbywa się przetransportowanie ciała na cmentarz. Odbywa się to z zastosowaniem karawanu lub — jeśli odległość na to pozwala —trumna przenoszona jest w orszaku pogrzebowym. Pozostała część ceremonii pożegnalnej odbywa się już przy grobie, do którego zostanie złożona trumna lub urna.

Bez księdza, ale z Mistrzem Ceremonii

Pogrzeb świecki odbywa się bez księdza. Osobą, która może przewodniczyć uroczystości ostatniego pożegnania, jest Mistrz Ceremonii Pogrzebowej. Zazwyczaj występuje w stroju podkreślającym ważność i powagę chwili, np. todze lub pelerynie. Co ważne, Mistrzem Ceremonii może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta.

Jest to osoba specjalnie przygotowana i predestynowana do przewodniczenia pogrzebom świeckim. Odpowiada nie tylko za koordynację przebiegu uroczystości, ale również wygłasza mowy pogrzebowe. Musi więc wyróżniać się dobrą dykcją, umiejętności sprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie, nienaganną prezencją. Oprócz tego bardzo ważna jest wysoka kultura osobista, empatia, a także odporność na stres.