Jak składać kondolencje?

kondolencjeŚmierć osoby bliskiej jest niezwykle trudnym i bolesnym doświadczeniem, które stanowi nieodłączną część życia każdego z nas. Ten trudny czas wymaga przyjęcia odpowiednich postaw i zachowań, dostosowanych do powagi sytuacji, z jaką mierzą się osoby pogrążone w żałobie. W kręgu naszej cywilizacji, na przestrzeni wieków wypracowano właściwe modele zachowań pozwalające na godne i taktowne obcowanie z osobą, która niedawno utraciła kogoś bliskiego.

Czym są kondolencje?

To nic innego jak określony, sformalizowany sposób wyrażania żalu i współczucia względem bliskich osoby zmarłej. Właściwe składanie kondolencji jest umiejętnością niezwykle cenną i ważną. Obcując z osobami pogrążonymi w żałobie, mierzymy się z ich niezwykle silnymi emocjami, bardzo często rozpaczą i bólem, co obliguje nas do zachowania powagi, a także taktu oraz empatii. Kondolencje są również istotną formą wyrażania szacunku względem rodziny pogrążonej w żałobie, a także względem samego zmarłego. Aby nie narazić się na nietakt, należy wiedzieć, kiedy i w jaki sposób składać kondolencje.

Kiedy należy składać kondolencje?

W naszym kręgu kulturowym przyjął się zwyczaj, iż kondolencje powinniśmy składać w bliskim okresie od pogrzebu, bądź od razu po uzyskaniu informacji o czyjejś śmierci. Kondolencje przyjęło się składać rodzinie zmarłego tuż po pogrzebie lub wcześniej na terenie domu pogrzebowego w trakcie ceremonii pożegnalnych. Jeżeli nie mamy możliwości uczestnictwa w ceremonii pogrzebowej, możemy złożyć kondolencje w formie pisemnej, przy pomocy listu. Należy przy tym pamiętać, iż wszelkie nieformalne sposoby składania wyrazów współczucia mogą zostać uznane za nietaktowne a wręcz niegrzeczne. Zdecydowanie lepiej powstrzymać się od kondolencji przesyłanych w SMS-ach bądź przy pomocy komunikatorów internetowych. Zdarzają się również przypadki, w których to rodzina zmarłego wyraźnie zaznacza, iż nie życzy składania sobie żadnych kondolencji.