Jak przetransportować zwłoki z zagranicy?

Transport zwłokJeśli bliska osoba zmarła za granicą, mamy możliwość przetransportowania zwłok do Polski. Jest to spore przedsięwzięcie, jednak dopełniając niezbędnych formalności i organizując odpowiedni transport, zmarły może spocząć na cmentarzu w kraju.

Dopełnienie formalności przy transporcie zwłok do kraju

Jeśli rodzina chce samodzielnie podjąć się zadania sprowadzenia zwłok do kraju, musi przede wszystkim dopełnić wszystkie niezbędne kwestie formalne. Prawo do sprowadzenia zmarłego z zagranicy ma jego najbliższa rodzina: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a także rodzeństwo, ciotki, stryjowie.

Pierwszą kwestią formalną, jaką trzeba dopełnić, jest uzyskanie pozwolenia starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce, w którym zmarły ma zostać pochowany. Aby uzyskać pozwolenie, należy złożyć stosowny wniosek z najważniejszymi danymi dotyczącymi zmarłego oraz miejsca pochówku. Do wniosku dołączamy przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy, poświadczający śmierć lub jej przyczynę. Pozwolenie starosty/prezydenta wydawane jest w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Kiedy już uzyskamy takie pozwolenie, należy zwrócić się do konsula, mającego swoją placówkę na terenie kraju, w którym umarł nasz bliski, aby wydał zgodę na przetransportowanie zwłok. W tym przypadku również musimy przedstawić stosowne dokumenty (oprócz pozwolenia starosty/prezydenta): odpis zupełny aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie, które wyklucza możliwość śmierci na skutek choroby zakaźnej czy epidemii, zezwolenie policji lub sądu, jeśli do śmierci doszło w wyniku wypadku, zabójstwa, czy samobójstwa.

Transport zwłok w odpowiednich warunkach

Kiedy wszystkie kwestie formalne zostaną dopełnione, trzeba zadbać o transport zmarłego. W tym przypadku również należy spełnić kilka niezbędnych wymogów. Przewóz zwłok musi odbywać się z zachowaniem standardów sanitarnych i technicznych. Stosowane są specjalne, metalowe trumny, hermetycznie zalutowane. Taka trumna dodatkowo umieszczona jest w drewnianej skrzyni. Przy transporcie prochów stosowane są metalowe urny zabezpieczone drewnianą skrzynką. W każdym przypadku niezbędne jest przedstawienie konsulowi stosownych zaświadczeń: przy transporcie trumny — z zakładu pogrzebowego, przy transporcie urny — z zakładu kremacji.

Transport drogowy musi odbyć się specjalnym pojazdem posiadającym odpowiednie oznaczenia. Przy przewozie drogą powietrzną, należy skorzystać z usług linii lotniczej, która świadczy takie usługi na najkorzystniejszych warunkach.

Kompleksowe wsparcie zakładu pogrzebowego

Transport zwłok z zagranicy to dość złożone przedsięwzięcie, dlatego też nie zawsze bliscy są w stanie zająć się jego organizacją. W takich przypadkach można zlecić załatwienie wszelkich formalności firmie pogrzebowej, która świadczy usług z tego zakresu. Zakład pogrzebowy może zająć się wszystkimi kwestiami, w tym nie tylko profesjonalnym transportem zwłok, ale również sprawami prawnymi i urzędowymi na podstawie wydanego upoważnienia.