Jak przebiega kremacja zwłok?

piecW Polsce coraz częściej wybieranym sposobem przygotowania ciała do pochówku jest kremacja. Ma to związek z ograniczonym miejscem na cmentarzach, wyższymi kosztami tradycyjnych pochówków oraz kwestiami ekologicznymi. Kremację można zdefiniować jako proces spopielenia ciała zmarłego, który wymaga realizacji odpowiednich procedur.

Jak wygląda przygotowanie do kremacji?

Przygotowanie ciała do kremacji wiąże się przede wszystkim z kwestiami formalnymi. Aby proces mógł się rozpocząć, konieczne jest dostarczenie kopii aktu zgonu oraz pisemnego zlecenia kremacji. Należy także podpisać oświadczenie o identyfikacji zmarłego. Przed kremacją ciało jest ubierane bądź okrywane całunem. Przeprowadzając kremację w Brwinowie, zwracamy uwagę, by wykorzystywać wyłącznie te tkaniny, które ulegną spaleniu. Ciało wkłada się następnie do specjalnej trumny kremacyjnej. Ona również zostanie spopielona, dlatego musi spełniać ściśle określone standardy. Powinna być między innymi wykonana z łatwopalnego drewna lub kartonu i pozbawiona metalowych elementów.

Przebieg procesu kremacji ciała

Po dokonaniu niezbędnych formalności przystępuje się do właściwej kremacji. Trumnę kremacyjną wraz z ciałem zmarłego umieszcza się w piecu kremacyjnym, który nagrzewa się do temperatury 800-1200°C. Proces spopielenia trwa kilka godzin w zależności od masy ciała. W trakcie spalania zwłok następuje odparowanie wody zawartej w tkankach, a pozostałości ulegają spopieleniu. Proces ten przez cały czas jest monitorowany przez specjalistów z krematorium, którzy dbają o jego prawidłowy przebieg. Po zakończeniu kremacji prochy zmarłego umieszczane są w urnie przekazywanej rodzinie zmarłego. Pogrzeb urnowy może przypominać tradycyjny pochówek i uwzględniać wszystkie istotne elementy związane z religią.