Jak i czy zorganizować stypę dla najbliższych?

rodzinaMoment śmierci bliskiej nam osoby jest niezwykle ciężkim przeżyciem. Towarzyszą nam wówczas emocje takie jak smutek i tęsknota, niejednokrotnie odczuwamy je przez bardzo długi czas. Poza trudem natury duchowej i emocjonalnej sytuacja ta cechuje się trudnościami natury praktycznej. Po śmierci osoby bliskiej jesteśmy postawieni przed koniecznością dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności. Dotyczy to również organizacji wszelkich form upamiętnienia i uhonorowania zmarłego. Niejednokrotne samo zorganizowanie pogrzebu wymaga od nas podjęcia ogromnego wysiłku. Wszelkie zadania związane z organizacją godnego pochówku możemy zlecić zakładowi pogrzebowemu. Na terenie Pruszkowa usługi te świadczy dom pogrzebowy Szadkowski. W naszym kręgu kulturowym przyjął się również zwyczaj organizowania poczęstunku dla żałobników, który powinien odbywać się tuż po zakończeniu uroczystości pogrzebowych.

Czy należy organizować stypę? 

Zwyczaj organizowania przyjęcia po pogrzebie sięga wiele wieków wstecz. Już dawni Słowianie organizowali takie przyjęcia na cześć zmarłych z ich najbliższego otoczenia. W sposób szczególny honorowali oni śmierć znamienitych przedstawicieli rodu czy też plemienia. Współczesne określenie „stypa” pochodzi od łacińskiego słowa „stipis”, które to określało składkową ofiarę oraz drobną monetę wkładaną w usta zmarłego. Jak można zauważyć, organizacja przyjęcia popogrzebowego jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze oraz cywilizacji. Dzięki organizacji stypy żałobnicy mogą powspominać zmarłego we wspólnym gronie oraz pokrzepić się po trudnym doświadczeniu, jakim jest uroczystość ostatniego pożegnania.

Jak zorganizować stypę?

Oczywiście, organizacja przyjęcia po uroczystościach pogrzebowych nie jest koniecznością. Decyzję o jej zorganizowaniu powinno się podejmować w zgodzie z własnymi przekonaniami i sumieniem. Jeżeli jednak zdecydujemy się na jej zorganizowanie, warto rozważyć zlecenie całego przedsięwzięcia zewnętrznej firmie, która w sposób profesjonalny wykona swoje zadanie, nie obciążając nas przy tym dodatkowymi trudnościami związanymi z organizacją poczęstunku. Jeżeli czujemy się na siłach, możemy także podjąć się tego wyzwania wspólnie z najbliższymi. Warto jednak pamiętać o tym, że uroczystość ta powinna przebiegać się w sposób godny, z poszanowaniem pamięci i dobrego imienia osoby zmarłej.