Gdzie można przechowywać urnę z prochami zmarłego?

Kobieta z urnąJeszcze dwadzieścia lat temu pochówek skremowanych prochów był rzadkością. Obecnie jednak kremacja odbywa się coraz częściej. W przypadku pochówku tradycyjnego trumna z ciałem musi — zgodnie z tradycją i prawem — spocząć w grobie na cmentarzu. Czy takie same zasady obowiązują urnę z prochami?

Przechowywanie urny z prochami w świetle prawa

W przypadku pochówku ciała w trumnie przepisy prawne są jednoznaczne — zwłoki muszą być złożone na cmentarzu komunalnym lub wyznaniowym w grobie ziemnym, murowanym lub katakumbach. Czy w przypadku urn obowiązują takie same zasady?

Pod względem sanitarnym proch ludzki nie stwarza żadnego zagrożenia bakteriologicznego. Niemniej przepisy prawne są zbieżne z etycznymi, a przede wszystkim katolickimi zwyczajami, dlatego też szczątki ludzkie — również prochy w urnie — powinny spocząć na cmentarzu. Nie należy więc przechowywać urny w domu. Niewskazany jest też pochówek na prywatnej działce czy rozsypanie prochów w wybranym miejscu.

Gdzie może spocząć urna z prochami?

Zgodne z normami prawnymi i etycznymi mamy trzy możliwości w kwestii pochówku urny:

  • można zakupić od zarządcy cmentarza niszę w kolumbarium, tzw. ścianie pamięci,
  • możliwe jest umieszczenie urny na polu urnowym, co polega na wykupieniu niewielkiego grobu pod urnę,
  • możemy również pochować prochy w już istniejącym grobie, np. grobie lub grobowcu rodzinnym.

Urna z prochami a względy religijne

Kościół katolicki preferuje pochówek ciał w trumnie, jednak dopuszcza możliwość kremacji zwłokNiemniej w kwestii pochówku urny domaga się przechowywania prochów zmarłego wyłącznie w miejscu świętym, czyli na cmentarzu. Pochówek w wierze katolickiej jest formą wyrażenia wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała, dlatego też ciało zmarłego może spocząć wyłącznie w uświęconym miejscu, które sprzyja pamięci i modlitwie. Zakazane jest więc rozrzucanie prochów nad ziemią czy zbiornikami wodnymi, a także przerabianie ich na pamiątki, np. biżuterię. 

Urny nie można przechowywać w domu?

Zgodnie z prawem urny z prochami nie możemy przechowywać w domu. Zakazuje tego również kościół, gdyż dom nie stanowi miejsca uświęconego. Zatem takiej możliwości również nie mamy. Nie można też zakopać urny na działce czy w innym nieprzystosowanym do tego miejscu. Jest jednak pewien wyjątek, ale obowiązujący tylko wtedy, gdy rodzina zmarłego uzyska pozwolenie od ministra właściwego ds. budownictwa, który takie pozwolenie może wydać w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Co ciekawe, okazuje się, że pewna część urn nie trafia mimo wszystko na cmentarz. Chociaż jest to sprzeczne z prawem, rodzina decyduje się na inną formę pochówku, np. rozsypanie prochów w lesie, w górach lub na morzu. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku traci się prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego przyznawanego przez ZUS.