Czy kremacja zwłok jest zgodna z wiarą katolicką?

urnaKościół katolicki za preferowaną formę pochówku uważa inhumację, czyli złożenie ciała zmarłego w trumnie do grobu, jednak kremację zwłok dopuszcza i akceptuje — jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej. Obecnie odbywa się coraz więcej pogrzebów urnowych. W wielu parafiach wręcz zalecana jest kremacja zwłok, ponieważ pozwala zaoszczędzić miejsce na cmentarzu. Czy zatem kremacja jest całkowicie zgodna z wiarą katolicką?

Dlaczego Kościół katolicki preferuje inhumację?

Zaznaczyć należy, że Kościół katolicki całkowicie akceptuje kremację, co potwierdzają dokumenty Watykanu. Jest ona możliwa już od 1963 roku. Możliwość taka wynika z Kodeksu Prawa Kanonicznego. W 2016 roku instrukcja Kongregacji Nauki Wiary podtrzymała wcześniejsze zalecenia. Określono również, co należy robić z prochami osób zmarłych. Zgodnie z zaleceniami prochy powinny znaleźć się w miejscu świętym, czyli na cmentarzu, a w szczególnych przypadkach w kościele, czy też na terenie przeznaczonym na ten cel przez odpowiednie władze kościelne. Kościół dopuszcza więc kremację zwłok, jednak nie akceptuje przechowywania urny w domy czy rozrzucania prochów w powietrzu lub na wodzie — co niekiedy ma miejsce w innych krajach. Zgodnie z instrukcją Kongregacji Nauki Wiary zabronione jest także wykonywanie z prochów pamiątek, biżuterii i innych przedmiotów.

Jednocześnie Kościół katolicki preferuje pochówek ciał w trumnach jako wyraz większego szacunku. Wynika to przede wszystkim z wiary w zmartwychwstanie ludzi po śmierci. Trzeba jednak zaznaczyć, że z wielu powodów już teraz spopielenie zwłok okazuje się znacznie bardziej praktycznym rozwiązaniem dla wielu polskich parafii, gdyż pochówki urnowe pozwalają zaoszczędzić miejsce na cmentarzu.

Kremacja coraz bardziej powszechna

Z uwagi na fakt, że Kościół katolicki dopuszcza kremacją, wybór między pochówkiem urnowym a szkieletowym zależy od indywidualnych przekonań. W przeszłości chrześcijaństwa spopielenie zwłok było wielokrotnie potępiane przez Kościół, co wiązało się z wiarą, że po śmierci wszystko się kończy. Co więcej, utożsamiano kremację z praktykami pogańskimi.

Mentalność się jednak zmienia. Współcześnie Kościół uznaje, że kremacja jest wręcz wskazana nie z powodu obyczajów chrześcijańskich, lecz przede wszystkim ze względów higienicznych czy ekonomicznych. Pochówki urnowe pozwalają zachować warunki higieny, zdrowia publicznego i — co najważniejsze — stanowią realne rozwiązanie problemów związanych z pozyskiwaniem terenów na cmentarz. Przypuszcza się wręcz, że w przyszłości kremacja będzie dominującą formą pochówku zmarłych.