Co zrobić ze szczątkami nienarodzonego dziecka?

AniołekPoronienie czy urodzenie martwego dziecka to zawsze ogromna tragedia dla jego rodziców. Chcąc poradzić sobie z bólem związanym z tą utratą, często dążą oni do zorganizowania dziecku godnego pogrzebu. Dziś wyjaśnimy, jak to wygląda od strony formalnej i czy nienarodzone dziecko może zostać pochowane w ten sam sposób, jak takie, które umarło już po urodzeniu.

Czy poronione lub martwo urodzone dziecko ma prawo do pogrzebu?

Pogrzeb to wyraz szacunku wobec osoby zmarłej. Zgodnie z polskimi przepisami również dziecko martwo urodzone uznaje się za zmarłego – niezależnie od tego, jak długo trwała ciąża. Zasługuje więc ono na pochówek, który może zostać zorganizowany przez samych rodziców lub – na ich życzenie – przez szpital.

Kwestia ta jest jednak znacznie bardziej skomplikowana w przypadku poronienia – by pochówek był możliwy, konieczne jest tu bowiem ustalenie płci dziecka. Jeżeli nie jest to możliwe drogą obserwacji, szpital na koszt rodziców może wykonać badania genetyczne.

Jeżeli ustalenie płci przebiegło pomyślnie, poroniony płód w świetle prawa zaczyna być traktowany jak szczątki ludzkie, w związku z czym nie jest już postrzegany jako odpad medyczny i musi zostać pochowany. Jeżeli rodzice zdecydują się nie powierzać tego obowiązku szpitalowi i zorganizować pogrzeb we własnym zakresie, będą obowiązywać ich takie same procedury, jak w przypadku pochówku osoby dorosłej. Oznacza to konieczność zatrudnienia zakładu zajmującego się organizacją pogrzebów czy nabycia kwatery na cmentarzu. Rodzice muszą jednak odebrać ze szpitala kartę martwego urodzenia dziecka, na podstawie której może ono zostać zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, lub kartę zgonu. Ponieważ ten drugi przypadek nie wymaga dokonywania osobnej rejestracji, tu należy od razu zatrudnić wybrany zakład pogrzebowy i wykupić miejsce na cmentarzu. Jeżeli rodzice dziecka są osobami wierzącymi, na tym etapie należy też udać się do kancelarii parafialnej i omówić sytuację z księdzem.

Podobnie jak w przypadku pogrzebu osoby dorosłej, także i tu trzeba będzie podjąć decyzję odnośnie szczegółów ceremonii – należą do nich przede wszystkim określenie, czy szczątki mają zostać skremowane, czy pochowane w tradycyjny sposób, wybór trumny lub urny czy wygląd nagrobka.

Jednocześnie najbliższym dziecka przysługują takie same prawa, jak przy zwykłym pochówku – mogą więc oni m.in. otrzymać zasiłek pogrzebowy. Co istotne, prawa nie wygasają bez względu na stopień zaawansowania ciąży w momencie poronienia.